Κωνσταντίνος Μπάκαλας

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Ιδρύματος Α/φών Π.Μπάκαλα.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Π. Μπάκαλα, συνεστήθη με τις από 5 Απριλίου 1959, 8 Αυγούστου 1960 και 20 Οκτωβρίου 1961, ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνσταντίνου Π. Μπάκαλα.

→ Ιστορικό...   → Ιδρυτές...  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

NEW [2017] 09/3/2015

Προκήρυξη Υποτροφίας 2015-16

Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ' όψη του: 1) Τις από 5/4/1959, 8/8/1960 και 20/10/1961 ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνστ. Π. Μπάκαλα, δημοσιευθείσες από το Πρωτοδικείο Αθηνών με τα υπ' αριθ. 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, του έτους 1962 πρακτικά του και κηρυχθείσες κύριες με τις υπ' αριθ. 10974, 10975 και 10976 του έτους 1962 αποφάσεις του, ......... → περισσότερα...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

NEW [2015] 30/4/2015

Απολογισμός 2014

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 222.351,70             ......... → περισσότερα...


NEW [2015] 09/3/2015

Προκήρυξη 20 νέων υποτροφιών εσωτερικού και 10 εξωτερικού (2015-16)

Προκηρύχθηκαν είκοσι (20) νέες υποτροφίες εσωτερικού και δέκα (10) εξωτερικού, όπως αναφέρεται τη σχετική προκήρυξη (2015-16). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δηγίες και το έντυπο της αίτησής τους από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία. ......... → περισσότερα...


[2014] 30/9/2014

Προϋπολογισμός έτους 2015

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 200.000,00             ......... → περισσότερα...


[2014] 27/6/2014

Ανακύρηξη υποτρόφων λίαν καλώς προπτυχιακών σπουδών εσωτερικού (2014-15)

Τo Δ.Σ., αφού έλαβε υπ’ όψιν του: α) Το από 26/6/2014 πρακτικό συνεδριάσεως αυτού, β) Το γεγονός ότι στο διαγωνισμό που έγινε στις 27 Ιουνίου 2014 μεταξύ των υποψηφίων με βαθμό "ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ", σύμφωνα με τον πίνακα που διαβιβάστηκε από την Εξεταστική Επιτροπή με ημερομηνία 03/07/2014, από τους ΕΝΝΕΑ (9) υποψήφιους δεν προσήλθαν να διαγωνισθούν ΤΡΕΙΣ (3), η ΜΠΑΡΟΥΔΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ και η ΞΙΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ της 6α κατηγορίας και η ΠΕΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ της 6β οι οποίες και αποκλείονται από την ......... → περισσότερα...


[2014] 27/6/2014

Ανακύρηξη υποτρόφων μεταπτυχιακών εξωτερικού (2014-15)

Τo Δ.Σ., αφού έλαβε υπ’ όψιν του: α) Το από 26/6/2014 πρακτικό συνεδριάσεως αυτού, β) Το γεγονός ότι στο διαγωνισμό που έγινε στις 27 Ιουνίου 2014 διαγωνίσθηκαν προφορικά και γραπτά στην Αγγλική γλώσσα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ΔΥΟ (2) υποψήφιες της 7ης κατηγορίας οι οποίες και πέτυχαν ......... → περισσότερα...→ Περισσότερες ειδήσεις...