Κωνσταντίνος Μπάκαλας

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Ιδρύματος Α/φών Π.Μπάκαλα.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Π. Μπάκαλα, συνεστήθη με τις από 5 Απριλίου 1959, 8 Αυγούστου 1960 και 20 Οκτωβρίου 1961, ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνσταντίνου Π. Μπάκαλα.

→ Ιστορικό...   → Ιδρυτές...  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

NEW [2016] 07/4/2016

Προκήρυξη Υποτροφίας 2016-17

Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ' όψη του: 1) Τις από 5/4/1959, 8/8/1960 και 20/10/1961 ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνστ. Π. Μπάκαλα, δημοσιευθείσες από το Πρωτοδικείο Αθηνών με τα υπ' αριθ. 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, του έτους 1962 πρακτικά του και κηρυχθείσες κύριες με τις υπ' αριθ. 10974, 10975 και 10976 του έτους 1962 αποφάσεις του, ......... → περισσότερα...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

NEW [2016] 10/5/2016

Σημαντική διευκρίνιση!

Τονίζεται ότι το «εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2015» -όπως αναγράφουμε στα «δικαιολογητικά»- αφορά το φορολογικό έτος 2014. Η διευκρίνιση αφορά τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» της ροκήρυξης Υποτροφίας 2016-17. ......... → περισσότερα...


NEW [2016] 28/4/2016

Απολογισμός 2015

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 278.067,47             ......... → περισσότερα...


NEW [2016] 07/4/2016

Προκήρυξη 20 νέων υποτροφιών εσωτερικού και 10 εξωτερικού (2016-17)

Προκηρύχθηκαν είκοσι (20) νέες υποτροφίες εσωτερικού και δέκα (10) εξωτερικού, όπως αναφέρεται τη σχετική προκήρυξη (2016-17). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δηγίες και το έντυπο της αίτησής τους από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία. ......... → περισσότερα...


[2015] 28/9/2015

Προϋπολογισμός έτους 2016

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 210.000,00             ......... → περισσότερα...


[2015] 12/6/2015

Ανακήρυξη μεταπτυχιακών υποτρόφων εξωτερικού (2015-16)

1.- Λήψη αποφάσεως ανακήρυξης υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016 Τo ΔΣ, αφού έλαβε υπ’ όψιν του: α) Τα από 13/5/2015 και 5/6/2015 πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, β) Το γεγονός ότι στις εξετάσεις γερμανικών που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διαβιβάστηκαν από την Εξεταστική Επιτροπή με ημερομηνία 10/06/2015, ο υποψήφιος της 7ης κατηγορίας ΣΟΥΡΛΑΣ ΗΛΙΑΣ πέτυχε Μ.Ο.Β. 15/20 ......... → περισσότερα...→ Περισσότερες ειδήσεις...